CR-Akwenda

 


 

CR-Akwenda

Akwenda is de naam van een slavin die de Afrikaanse cultuur in Suriname doorgeven wilde. Dat mocht van de authoriteiten niet.

Akwenda is voor Celestine Raalte een inspirerend voorbeeld, waar ze veel kracht uit put. Deze website draagt ze op aan Akwenda. Vandaar: CR-Akwenda.

 

Celestine Raalte

Celestine Raalte is een veelzijdig mens. Ze geniet vooral bekendheid als dichteres en performer, maar ze ontwerpt ook hoeden en mode. Daarnaast schrijft ze toneelstukken en artikelen, en geeft ze workshops op scholen.

Deze website geeft een overzicht van al haar activiteiten.

 

Over haar werk

Een belangrijk thema in haar werk is de strijd voor de erkenning voor haar eigen, zwarte, cultuur.
Ze wil vrouwen bewust maken van hun kracht, van hun rol als cultuurbewaarder.

Met haar workshops wil ze de jeugd positief be´nvloeden. Door samen met hen aan de slag te gaan, wil ze hen leren hun creativiteit te uiten.

Celestine Raalte schrijft haar gedichten in het Sranan, de taal van haar Afrikaanse voorouders.
Het is bij uitstek voordrachtspoëzie.
 


De modeontwerpen van Celestine Raalte zijn gebaseerd op de koto, de traditionele dracht van de Creools-Surinaamse vrouwen, maar zonder de onelegante aspecten en de onpractische draagwijze: het is zeer draagbare elegante mode.
De hoeden van Celestine Raalte zijn ge´nspireerd door de traditionele Surinaamse angisa en de westerse hoed.


© Celestine Raalte