Dr. F.W. Zeylmans van Emmichoven: over de "gevoelsqualiteiten" van de verschillende kleuren

ROOD.

Samenvatting: Een verwarmende, aktiveerende, opwekkende en opwindende werking, neigende naar hartstochtelijke, sexueele opwinding. Daarbij gevoelens van vreugde en vroolijkheid opwekkende. Krachtige werking. De kleur komt op de p.p. af.

ORANJE-ROOD.

Samenvatting: Een krachtige, verwarmende, aktieveerende, opwekkende werking, neigende tot vreugdevolle opwekking. Gevoelens van vreugde en vroolijkheid. De kleur komt op de p.p. af.

GOUD-GEEL.

Samenvatting: Een weinig krachtige, licht aktiveerende, matig opwekkende werking. Gevoelens van vreugde en vroolijkheid. Het stralende karakter wordt opgemerkt, maar is soms hinderlijk.

GEEL.

Samenvatting: Een zwakke, licht aktiveerende werking. Gevoelens van vreugde en vroolijkheid overheerschen. Het stralende karakter wordt hier weer opgemerkt en is soms hinderlijk. De kleur komt op de p.p. af.

GEEL-GROEN.

Samenvatting: Weinig gevoelswerking. Gevoelens van vreugde en ergernis wisselen elkaar af. Dikwijls onverschilligheid.

GROEN.

Samenvatting: Naast een duidelijke kalmeerende invloed, gevoelens van vreugde en vroolijkheid. De kleur trekt de p.p. met zich mede.

BLAUW-GROEN.

Samenvatting: Een zeer duidelijk kalmeerende invloed, waarbij zoowel lust- als onlustgevoelens ontstaan.

GROEN-BLAUW.

Samenvatting: Gevoelens van koude naast lichte gevoelens van kalmeering. Zoowel lust- als onlustgevoelens werden opgewekt. Geringe aanduiding van een diepere werking.

BLAUW I.

Samenvatting: Naast een duidelijk kalmeerende werking, vinden we talrijke gevoelens van vreugde en vroolijkheid. De kleur beweegt zich van de p.p. af en maakt een "verre" indruk. Een diepe werking is onmiskenbaar.

BLAUW II.

Samenvatting: Naast een zeer sterke kalmeerende werking, talrijke diepere gevoelens. De kleur bevindt zich ver van de p.p.

BLAUW-VIOLET.

Samenvatting: Een zwak kalmeerende werking, waarnaast weer talrijke diepere gevoelens. Het donkere karakter van de kleur speelt een rol.

VIOLET.

Samenvatting: Een kalmerende werking. De kleur trekt de p.p. met zich mee. Verschillende diepere gevoelens worden opgewekt. Het donkere karakter van de kleur speelt weer een rol.

PURPUR-VIOLET.

Samenvatting: Naast een opwekkende, een kalmeerende invloed. De kleur verwekt gevoelens van vreugde. De kleur geeft een gevoel van warmte. Diepe gevoelens worden enkele malen genoemd.

ROOD-PURPUR.

Samenvatting: Naast talrijke gevoelens van vreugde vinden we een opwekkende en opwindende werking tot in de sterkste graad. De kleur geeft een gevoel van warmte. De werking is zeer krachtig. Diepere gevoelens worden opgewekt.

Dr. F.W. Zeylmans van Emmichoven, De werking der kleuren op het gevoel, Utrecht 1923
hoofdstuk VI, blz.: 82-89.