Citaten

Citaten

Theo van Doesburg

"Tot nog toe bleef de kleur bijzaak. Dit kon ook niet anders, daar de prullig aaneengetimmerde woninghokken geen zichtbaarmaking der ruimte noodzakelijk maakten. Slechts dan, wanneer bouwkunst weer architectuur wordt, dat wil zeggen monumentale samenvatting van ruimte, vorm en kleur, krijgt deze laatste weer de betekenis die haar toekomt."

Theo van Doesburg: "De betekenis van de kleur in binnen- en buitenarchitectuur" Bouwkundig Weekblad, nr 21, 17 mei 1923, pp. 232-234, in Theo van Doesburg, "Naar een beeldende architectuur", blz. 81.

"Grundsätzlich ist der architektonische Raum nur als gestaltlose und blinde Leere zu betrachten, solange die Farbe sie nicht tatsächlich zum Raum gestaltet. Die gestaltende Raum-Zeitmalerei des 20. Jahrhunderts ermöglicht es dem Künstler, seinen grossen Traum, den Menschen statt vor, in die Malerei hineinzustellen, zu verwirklichen."

Theo van Doesburg: "Farben im Raum und Zeit", In De Stijl VIII, 87/89, p. 36

"Voor de zuivere openbaring der schilderkunst is in de allereerste plaats noodig: een sfeer. En wie zal beter in staat zijn deze sfeer voort te brengen dan de bouwkunstenaar? Het komt alles op evenwicht aan, bij evenwicht is slechts daar waar de voortbrengselen van beide of meerdere kunsten door één en dezelfde geesteshouding bepaald worden. Dit nu is de opgave der monumentale kunstuiting. Het beeldend vermogen zal zich richten naar één en hetzelfde stijlbewustzijn."

Brief van Theo van Doesburg aan J.J.P. Oud, 1-6-1916, in Theo van Doesburg, "Naar een beeldende architectuur"
blz. 132.

Yves Klein

"Through color, I experience a feeling of complete identification with space, I am truly free."

Heinz Mack

"Wanneer we het over schilderkunst hebben, hebben we het over kleur."

Johann Wolfgang von Goethe

"Die Farben sind Taten des Lichts, Taten und Leiden."

Johann Wolfgang von Goethe, Entwurf einer Farbenlehre.

Rudolf Steiner

"Kleur is wat afdaalt naar de oppervlakte van de dingen, kleur is ook wat de mens uit het materiële verheft en naar het geestelijke leidt."

Vilmos Huszár

"00 is het zuivere geel, n.l. dat geel dat noch blauw, noch rood in zich heeft. Men kan willekeurig van iedere kleur uitgaan om een 3, 4 of 6 klank te vormen, mits men geometrisch de andere kleur vaststelt, d.w.z. telkens op gelijke afstanden van elkaar in den vorm van drie vierhoek enz. Zoo kan men ook dissonanten vormen door van de samenklanken een of of twee of meer weg te laten."

Vilmos Huszár, "Iets over die Farbenfibel van W. Ostwald", De Stijl, 1, 10, 1918

"Tenslotte moet het individu het vermogen bezitten de juiste kleurverhouding te gebruiken, wat door het vermogen tot ombeelden van aesthetische waarden komt. Zooals op de notenbalken door de noten toonwaarden vastgesteld zijn en ieder daar iets anders met die tonen produceert, zoo kunnen de objectief bepaalde kleuren de leidraad voor de moderne schilders zijn, die ieder op zijn wijze gebruikt (...) Wij schilders moeten de kleuren gebruiken die ons door onze intuïtie worden aangegeven, maar deze intuïtie (subjectief) is (objectief) controleerbaar."

Vilmos Huszár, "Iets over die Farbenfibel van W. Ostwald", De Stijl, 1, 10, 1918